VALPER ETTER MORITZ OG LISA.

HER KOMMER BILDER ETTER MORITZ OG LISA SINE VALPER. 
I DAG 26.02.2011 HAR DE FØRSTE OPNET ØYNENE.