NYHETER OM EMBLA (SILVA)

Din overskrift

EMBLA HAR 2 FØRSTE PRISER PÅ RASEN PRØVEN I UK 2010.HAR VÆRT I SVERIGE TATT VANN OG SPOR I AK OG FIKK 10-10.HAR OGSÅ CK PÅ UTTSTILLING.😀EMBLA HAR VÆRT I SVERIGE PÅ 2 JAKT PRØVER OG FIKK 1 AK PÅ BEGGE PRØVENE OG ER NU ELITE HUND I SVERIGE.

EMBLA ER STILT UT 2 GANGER HAR 2 CERT SÅ HUN MANGLER BARE ET CERT SÅ ER HUN UTSTILLINGS UCH.

Embla var på vann og sporprøve i Umeå juli 2016 og fikk 10 på spor og 10 på vann aport.Var i Sverige ved Alingsås på felt prøve 26/11-16 og fikk 1 pris i elite klasse og den 27/11-16 fikk hun 2 pris i elite klasse.

EMBLA I STAND PÅ RAPHØNS I SVERIGE.